Projekt "ELKOS GROWTH"

„ELKOS GROWTH“ je projekt financiranih iz fondova Europske Unije, u svrhu poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) čiji je cilj optimizacija, integracija i informatizacija ključnih poslovnih procesa sa svrhom jačanja tržišne pozicije poduzeća. Cilj ovog projekta definiran je kao „Razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija“. S obzirom na to da društvo još nema dovoljno vlastitih sredstava za samostalnu provedbu projekta koji je relevantan sa glavnim dokumentima (Uputama za Prijavitelje, OPKK 2014-2020, Sporazumom o partnerstvu, Strategijom razvoja poduzetništva 2013-2020, Strategijom informatizacije Hrvatske i Razvojnom strategijom Međimurske županije) odlučeno je da su sredstva iz EU fondova jedini i najbolji način za provedbu projekta.

"ELKOS GROWTH" ima za cilj otimizirati, integrirati i informatizirati ključne poslovne procese te pokrenuti novu djelatnost u poslovanju, projektiranje u svrhu jačanja tržišne pozicije i konkurentnosti poduzeća. Provedba projekta pomoći će Društvu u realizaciji drugorčnih ciljeva kroz očekivane rezultate projekta: povećanje godišnjeg prihoda 7%, povećana produktivnost zaposlenih 63%, povećanje baze kupaca/dobavljača 10%, pokretanje Web stranice, udio projektiranja u ukupnim prihodima 10%, a koristi od Projekta imati će Društvo, zaposlenici Društva, klijenti Društva i lokalna zajednica.

Ukupnu vrijednost projekta: 1.525.235,05 kn, bespovratna sredstva 1.372.711,54 kn

Razdoblje provedbe projekta: 16. siječanj 2017 do 16. prosinac 2017.

Kontakt osobe za više informacija:

Ines Friščić, direktor
e-mail : ines.friscic@elkos-automatika.hr
Tel: +385 (40) 682 117
Fax: +385 (40) 682 217
Cloud fax: +385 (40) 683 062

Igor Janković, voditelj nabave
e-mail: igor@elkos-automatika.hr
Tel: +385 (40) 682 117
Mob: +385 (98) 990 18 41
Fax: +385 (40) 682 217
Cloud fax: +385 (40) 683 062